COM_FABRIK_ORDERdate time COM_FABRIK_ORDERKreds Skole Postnr By
Midt-%20og%20Vestjylland rolf krake 7500 holstebro
2013-12-09 Midt-%20og%20Vestjylland Tingstrup Skole 7700 Thisted
2013-12-09 Midt-%20og%20Vestjylland Hurup Skole 7760 Hurup
2013-12-09 Midt-%20og%20Vestjylland Vestervig Skole 7760 Hurup
2013-12-09 Midt-%20og%20Vestjylland Sydvestmors Friskole 7960 Karby
2013-12-09 Midt-%20og%20Vestjylland Hanstholm Skole 7730 Hanstholm
2013-12-09 Midt-%20og%20Vestjylland Sjørring Skole 7700 Thisted
2013-12-09 Midt-%20og%20Vestjylland Nors Skole 7700 Thisted
2013-12-13 Midt-%20og%20Vestjylland Bedsted Skole 7755 Bedsted
2013-12-16 Midt-%20og%20Vestjylland Borris 6900 Skjern
2013-12-16 Midt-%20og%20Vestjylland Spjald Skole 6971 Spjald
2013-12-17 Midt-%20og%20Vestjylland Stauning Skole 6900 Skjern
2013-12-17 Midt-%20og%20Vestjylland Alkjærskolen 6990 Ringkøbing
2013-12-17 Midt-%20og%20Vestjylland kirkeskolen 7200 Grindsted
2013-12-17 Midt-%20og%20Vestjylland Rækker Mølle Skolen 6900 Skjern
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9
Toggle hidden 10
Toggle hidden 11
Toggle hidden 12
Toggle hidden 13
Toggle hidden 14
Toggle hidden 15
Toggle hidden 16
Toggle hidden 17
Toggle hidden 18
Toggle hidden 19
Toggle hidden 20
Toggle hidden 21
Toggle hidden 22
Toggle hidden 23
Toggle hidden 24
Toggle hidden 25
Toggle hidden 26
Toggle hidden 27
Toggle hidden 28
Toggle hidden 29