KOORDINATIONSØVELSER

Koordinationsøvelser uden bold:
Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og få glæde af volleyballspillet. Derfor er det nødvendigt at arbejde med de grundlæggende former for bevægelse: rulle, svinge, skubbe, trække, løfte, bære, løbe, hoppe, kravle, balancere, springe, klatre, hinke osv.

Koordinationsøvelser med bold:
Gribe, kaste og drible er i høj grad med til at udvikle barnets øje/håndkoordination og boldbanegenkendelse. At have en god øje/håndkoordination og at kunne genkende boldens bane er grundlaget for hele kidsvolleyspillet. Det er derfor af afgørende betydning, at de får lært nogle grundlæggende færdigheder indenfor netop disse temaer. Undervisningen kan være med forskellige boldtyper; både store og små bolde og bolde med forskellig vægt. Ved at benytte forskellige bolde, opnår børnene erfaring i at vurdere vægt, hastighed, svævefase etc.
TEKNIKØVELSER OG SPIL MED BOLD

Finger- og Baggerslagskast:
Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag.
Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to kasteformer. De fleste øvelser kan bruges både til indlæring af fingerslagskast og baggerslagskast. Ligeledes vil mange af øvelserne under afsnittet om boldbanegenkendelse kunne bruges. I afsnittet om små spil er der en lang række spil for level 1 + 2, hvor baggerslagskastet og fingerslagskastet indgår.

Gribe- og Kastehævning:
Gribe- kastehævningen er ikke nogen egentlig volleyballteknik, men et redskab på level 3 til at skabe flow i spillet. Alligevel giver det rigtig god mening at træne det. Dels fordi der en række bevægelsesmønstre og taktiske elementer, der har en direkte overførselsværdi til hævningen, og dels fordi man i en kampsituation kan blive dømt for et forkert kast. Gribe- kastehævningen er også medvirkende til, at der på det tekniske niveau spillerne har i den alder, kan laves flere komplekse øvelser, hvor baggerslag og smash indgår.

Baggerslag:
Baggerslagene i Kidsvolley fylder rigtig meget. Da baggerslaget er fundamentet for at få spillene på level 3-5 til at lykkes. Ligeledes er det en teknik, der kan arbejdes med helt fra level 1 og gennem resten af Kidsvolley-tiden.
Serv:
I det følgende præsenteres en række øvelser til serv. Der er her udelukkende øvelser til træning af underhåndsserven, som er målrettet level 1 og level 2. I afsnittet under småspil starter mange af spillene med, at bolden sættes i gang med en underhåndsserv, og du vil også i disse øvelser træne underhåndsserven. Øvelser til overhåndsserven indgår ligeledes i mange af småspillene og som en del af de mere komplekse øvelser under eksempelvis baggerslag.

Fingerslag:
Fingerslaget indgår først i kidsvolleyspillet på level 3. Øvelsesudvalget til fingerslaget er mere begrænset end til baggerslaget. Det er ikke fordi, der findes færre øvelser, men for at undgå for mange gentagelser. Derfor medtages ikke alle de øvelser under fingerslaget, der allerede er beskrevet under baggerslaget. For at supplere dine fingerslagsøvelser skal du gå ind under baggerslagsøvelserne. Her kan du i de fleste tilfælde erstatte det beskrevne baggerslag med et fingerslag.

Smash:
For alle volleyballspillere uanset alder er det at smashe det sjoveste og mest spændende. Udfordringen ligger i, at smashet også er den vanskeligste tekniske detalje at lære. Specielt i den aldersgruppe, vi her arbejder med, er bevægelsesmønstret og timingen meget udfordrende.
Det, at få lov til at smashe, er en stor motiverende faktor, selv om det teknisk ikke altid lykkes.

Småspil:
Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger på nogle centrale bevægelsesmønstre i volleyball. Der er lagt vægt på handlinger efter udførelsen af selve spilhandlingen.