TEKNIK I KIDSVOLLEY

Volleyball har altid fået skyld for at være et teknisk svært spil. Det er det også hvis man kigger på det traditionelle volleyballspil. Men med Kidsvolley er situationen en hel anden. Kidsvolleys opbygning i levels, med stigende motoriske og tekniske udfordringer, gør en kolossal forskel. De enkelte levels følger elevernes naturlige motoriske udvikling og betyder, at der kræves et minimum af tekniske færdigheder for at få spillet til at lykkes. Ved at arbejde med Kidsvolleys spil og teknikker kontinuerligt gennem indskolingen og mellemtrinnet, opnår man et meget alsidigt læringsforløb.

Ved indførelse af nye teknikker er det væsentligt, at de enkelte teknikker får lov at bundfælde sig, før de næste indføres. I skolesammenhæng, hvor man på hvert klassetrin i gennemsnit kan afsætte 2 x 3 uger, eller 1 x 4 uger til Kidsvolley, introduceres en ny teknik pr. klassetrin. På den måde opnår du, at eleverne bevarer overblikket og den positive følelse af at kunne beherske en teknik. Det er dog væsentligt, at du hele tiden holder øje med udviklingen, således at du er parat til at hoppe til næste udviklingstrin, så snart en gruppe elever er klar.

Hvornår bør man påbegynde indlæringen af en ny teknik?
Herunder er linket til en model for, i hvilken rækkefølge du bør præsentere de forskellige teknikker. Modellen skal du læse på den måde, at de nye stadier er supplementer til de forrige stadier. Da ikke alle elever har den samme motoriske udvikling, kan det være nødvendigt, at enkelte elever arbejder længere på et enkelt trin i indlæringstrappen. I beskrivelsen af de enkelte teknikker senere i afsnittet er der en udviklingstrappe for hver enkelt teknik.

Indlæringstrappe til Kidsvolley

Teknikindlæring
Som lærere er I naturligvis vant til at undervise og står dagligt mange timer over for en stor gruppe elever, der skal indlære nye intellektuelle, motoriske eller praktiske færdigheder. I idrætsverdenen har vores Kidstrænere ikke jeres undervisningserfaring og pædagogiske viden. For at give jer en indsigt i hvordan Volleyball Danmark ønsker teknikindlæringen skal foregå i foreningsregi, præsenteres her et uddrag fra vores uddannelsesmateriale om teknikindlæring.
Uddrag fra bogen ”Kidsvolley en grundbog”
Når der skal indlæres en teknik i Kidsvolley er vi i den situation, at det ofte er første gang den skal præsenteres for børnene. Det giver selvfølgelig kidstræneren et helt specielt ansvar og udfordring.
I indlæringen bruger vi det vi kalder LSM metoden. LSM modellen er den model vi bygger alle vores teknikindlæring op omkring. LSM metoden skal ses som en model der skal bruges i indlæringen over en længere periode, men som også har gyldighed i den enkelte træningslektion.
1. Vi Lærer den nye teknik.
2. Vi spiller Sammen.
3. Vi spiller Mod hinanden

1. Vi lærer den nye teknik
Vi viser spillerne det tekniske element der skal indlæres. Vi er eksempelvis midt i et forløb i begyndelsen af level 2, hvor der arbejdes med baggerslaget. Vi arbejder med armstillingen. Vi viser hvordan det skal se ud og spillerne prøver. Vi laver nu en øvelse, hvor trænerne kaster bolden og der spilles tilbage til træneren. Træneren har fokus på hver enkelt og retter i forhold til lærte nøgleord.
2. Vi spiller sammen
Her arbejder en spiller med en bold eller spillerne er sammen to og to. De spiller eksempelvis baggerslag til hinanden. Der er fokus på den rigtige teknik, men når vi spiller sammen bliver øvelserne lidt sværere, da der vil komme skæve bolde. Øvelserne kan stige i sværhedsgrad ved at stille opgaver såsom, ”Hvor mange baggerslag kan I spille til hinanden i træk uden at lave fejl”, eller, ”Hvem kan først lave 20 baggerslag i træk uden at lave fejl”.
3. Vi spiller mod hinanden
Her benyttes et af de mange småspil, der præsenteres i øvelseshæftet. En spiller på hver side af nettet. Bolden kastes over nettet med et baggerslagskast. Den modtages med et baggerslag op til sig selv og kastets tilbage med et baggerslagskast. Der spilles en kamp til 10.
1. Grundlæggende boldbehandling og motorik
2. Volleyball specifikke øvelser
3. Den samlede teknik trænes med et fokuspunkt (nøgleord)
4. Vi spiller med hinanden
5. Vi spiller mod hinanden
6. Kamp


SÅDAN KAN DER ARBEJDES MED TEKNIK I UNDERVISNINGEN

Vi har samlet en række af de mest basale teknikker vi foreslå man kan arbejde med i undervisningen.

Bevægelsesmønstre:
At kunne bevæge sig til bolden på en hensigtsmæssigt måde, har stor betydning for den teknik man efterfølgende skal udføre. På Kidsvolleys level 0-2 har vi, på grund af rotationen på banen efter hver overspilning, rigtig gode muligheder for i en tidlig alder at træne nogle gode og hensigtsmæssige bevægelser.

Baggerslaget:
Baggerslaget er den teknik, der danner basis for at vi kan få et volleyballspil der lykkes. En teknik, der danner fundamentet for, at alle de øvrige tekniske elementer kan komme i anvendelse.

Fingerslaget:
Fingerslagskastet indgår som et af de kast, der benyttes på level 2 mens fingerslaget som teknik først anvendes på level 3. Det betyder ikke at man skal vente med at tage fingerslaget ind i undervisningen til dette tidspunkt.

Serv:
Underhåndsserven er den første egentlige grundteknik, der indlæres i sit fulde omfang i Kidsvolley.
Udviklingen i serven, går fra serv over nettet fra et valgfrit sted på banen, over underhåndsserv bag baglinien, til overhåndsserv.

Gribe- kastehævning:
Gribe- kastehævningen bruges på Kidsvolley level 3. Gribe-/kastebevægelsen er ikke nogen egentlig volleyballteknik, men kun et redskab til at holde spillet i gang.

Smash:
For alle volleyballspillere, uanset alder, er det at smashe det sjoveste og mest spændende. Vores holdning er, at eleverne skal prøve så godt de kan. Det, at få lov til at smashe, er en stor motiverende faktor