KIDS- OG TEENVOLLEY I SKOLEN


Dansk Volleyball Forbund har siden 2002 arbejdet målrettet mod at gøre Kidsvolley til en succes i Danmark, og det er sandelig blevet en succes. I dag spiller ca. 3.000 børn mellem 6 og 12 år Kidsvolley i de 130 klubber over hele landet, der har Kidsvolley på programmet. 35.000 børn deltager hvert år i de over 200 Kidsvolley skoleturneringer, der gennemføres af Dansk Volleyball Forbunds klubber i samarbejde med Dansk Skoleidræt. Kidsvolley er på ganske få år blevet en kæmpe succes og har skabt grobund for den optimisme, der præger dansk volleyball.

Hvad er Kidsvolley?
Kidsvolley er et begynderspil, der tager udgangspunkt i elevernes motoriske og volleyballmæssige udvikling. Spillet udvikler sig fra ”ren” bevægelse, over kaste- og gribebevægelser, volleyballkast og volleyballslag til det færdige volleyspil.

Hele konceptet omkring Kidsvolley er bygget op om motoriske udfordringer af eleverne på deres eget udviklingstrin. Her kan eleverne på tværs af deres forskellige motoriske udviklingsstadier finde netop de udfordringer, der giver dem de succesoplevelser, som ligger i at kunne mestre nogle færdigheder. Samtidig vil de højere levels hele tiden ligge som en mere langsigtet målsætning. Desuden er de varierede træningsmetoder i Kidsvolley designet til at udfordre eleverne på de basale kropslige færdigheder såsom løbe, springe, kaste, rulle etc.

Kidsvolley bygger på, at:
• Det skal være sjovt.
• Det skal være udfordrende.
• Børnene skal komme til at svede og bevæge sig.
• Det skal passe til børnenes motoriske udvikling.
• Der skal være en volleyballteknisk progression i spillet.

UNDERVISNINGSFORLØB I KIDSVOLLEY

Vi har lavet nogle forslag til undervisningsforløb i Kidsvolley fra 1. til 9. klassetrin. Undervisningsforløbene opfylder kravene fra forenklede fælles mål idræt hvor væsentlige elementer fra færdighed- og vidensmål bliver opnået gennem undervisningen i Kidsvolley

Ud over at være et fantastisk spil, har Kidsvolley i skoleregi en række praktiske fordele. For det første kan der være mange elever i gang på et begrænset areal og for det andet kræver det meget få rekvisitter. Så lad endelig ikke de fysiske rammer afholde dig fra at gå i gang med Kidsvolley.

I undervisningsforløbene er der taget udgangspunkt i, at forløbet skal kunne gennemføres med 48 børn i en idrætshal med 2 idrætslærere. Har man en gymnastiksal med 20-24 elever, vil man med enkelte justeringer fint kunne få det til at fungere.

Af materialer skal bruges et flexbånd og bolde. Et flexbånd er et 40 meter langt og 10 cm bredt bånd der udgør det for et net. I hver ende af hallen sættes en volleyballstander. Mellem de to volleyballstandere trækkes flexbåndet og der strammes til. Båndet rækker nu over 5 badmintonbaner. Det er langt fra nødvendigt at købe de små net, der kan sættes på nettet og som ses på billedet. Flexbåndet kan købes gennem Virklund-sport www.virklund-sport.dk. eller hos Nørvo sportsnet www.norvosportsnet.dk

Gymnastiksalen har ofte størrelse som en volleybane. Her kan der trækkes et flexbånd på langs af banen.

Bolde er selvfølgelig en nødvendighed. Vælger du at undlade den tekniske træning og kun spille Kidsvolley, kan du nøjes med 5 bolde, én til hver bane. Vælger du at arbejde med den tekniske træning, kræver mange af øvelsesforslagene at I har rådighed over fra 10 – 24 bolde.
Vi anbefaler at der i skolesammenhæng spilles med bolde af light typen. Boldene har en vægt på 200 – 230 gram og vil kunne bruges til Kids- og Teenvolley fra indskolingen til overbygningen. Alle forhandlere har den type bolde og vi vil til skolebrug anbefale enten Mikasa MG V200 eller Mikasa school. Begge bolde kan fås for under 200 kr. pr. stk.

Har I ikke økonomi til indkøb af bolde så benytter I bare de forskellige boldtyper, der ligger i redskabsrummet.

Følgende forslag til undervisningsforløb er delt op på årgange, hvor der ligger 4 forløb under hver lektionsplan. Vi anbefaler at købe vores bog "Kidsvolley i skolen" hvor der bl.a er masser af forslag til forskellige øvelse. Det er også muligt at se forslag til øvelser her på skolevolley.dk under menupunktet "øvelser".

Lektionsplaner til 1.-2. Klasse

Lektionsplaner til 3.-4. Klasse

Lektionsplaner til 5.-7. Klasse

Lektionsplaner til 8.-9. Klasse


LÆRERKURSUS I KIDS- OG TEENVOLLEY

Dansk Volleyball Forbund vil meget gerne hjælpe din skole godt i gang med Kids- og Teenvolley. Vi kan blandt andet tilbyde et 2 eller 3 timers lærerkursus. Lærerkurset kan laves for jeres egen skole, eller naboskolerne kan inviteres med. Skolen må påregne en udgift til dækning af kørsel etc. til instruktøren. For nærmere oplysninger kontakt Dansk Volleyball Forbund
Et kursus i Kidsvolley kunne se så ledes ud:

Program for lærerkursus i Kidsvolley
Kurset er for alle lærere, der arbejder med idræt i skolen. Der vil være masser af bevægelse og aktivitet, så man på egen krop oplever glæden ved Kidsvolley.

Kurset relaterer sig hele tiden til idrætsundervisningen i skolen og er således direkte anvendeligt i egen undervisningssammenhæng

•Kidsvolley i indskolingen. Level 0 og 1
Forskellige spilformer, øvelser og opvarmningslege til målgruppen afprøves af deltagerne.
Der introduceres flg. Teknikker:
Serv
Fingerslagskast
Baggerslagskast

•Kidsvolley på mellemtrinnet. Level 2 og 3
De to Kidsvolleyspil til mellemtrinnet afprøves.
Masser af sjove nye øvelser og indlæringsmetoder vises
Der introduceres flg. Teknikker: Baggerslag, Fingerslag, Smash

Kontakt udviklingschef i Dansk Volleyball Forbund Peter Morell på pmr@volleyball.dk for yderligere oplysninger.