IMG 4465
"Volley i skolen" – et projekt i samarbejde med Nordea-fonden
I samarbejde med Nordea-fonden kan Dansk Volleyball Forbund tilbyde 30 af vores volleyballklubber at være med i et helt unikt projekt med 120 skoler i fokus.
Alle de 120 skoler, som er med i projektet, modtager hver 6 bolde og 3 netsystemer til at stille op på skolens grønne område. Det sker i et tæt samarbejde mellem klub og skole.

Projektet har til formål at flytte volleyball ud på skolernes grønne områder og åbne for en helt ny idræts- og frikvartersaktivitet for tusindvis af elever. Øverst på vores dagsorden står, at "Volley i skolen" skal skabe synlighed og interesse og styrke Dansk Volleyball Forbunds klubbers rekrutteringsgrundlag.
Nøgleordene i projektet er:
• Styrket samarbejdet mellem klub og skole
• Volleyball og rekruttering på en ny måde
• Det skal være legende let at lade sig inddrage, involvere og deltage i Kidsvolley i skolen
• Understøtter den nye folkeskolelovs krav om 45 minutters fysisk aktivitet om dagen

Hvilke klubber kan blive en del af projektet?
Dansk Volleyball Forbund har udpeget de 30 klubber, der kan blive en del af projektet. De udvalgte klubber er dem, vi mener, har forudsætningerne for bedst at udnytte det potentiale, der er i "Volley i Skolen". Har vi overset din klub, og vil I gerne være med, så kontakt udviklingschef Peter Morell: pmr@volleyball.dk

Hvilke skoler kan være med?
Skoler kan ikke selv melde sig til at være en del af "Volley i Skolen". Det er den lokale volleyballklub, der kontakter skolen for at spørge, om den vil være med. Er der en volleyballklub i din skoles nærområde, kan I kontakte klubben for at høre, om de er med i projektet.

Hvad får en skole, der er med i projektet?
Skolen modtager af Dansk Volleyball Forbund og den lokale klub:
• 3 mobile Kidsvolley-net til opsætning på skolens græsområder. Værdi: 6.000 kr.
• 6 stk. Mikasa-bolde til Kids- eller Teenvolley. Værdi 1.500 kr.
• 1 bog "Kidsvolley i Skolen" eller "Teenvolley i undervisningen". Værdi 200 kr.
• Introduktion til Kidsvolley eller Teenvolley ved instruktør fra volleyballklubben.
• Instruktion fra klubben til hjælper med opsætning af banerne.
• Klubben tilser banerne i løbet af perioden.
• Dansk Volleyball Forbund og den lokale klub gennemfører udendørs Kids- og Teenvolley-skoleturnering.

Ud over dette, kan den lokale volleyballklub, skolen er tilknyttet, have en række ekstra tilbud. Eksempelvis lærerkurser, legepatrulje etc.

Hvad forpligter skolen sig til?
Som skole i projektet forpligter I jer til:
• At opsætte banerne på skolens græsarealer. Første gang i samarbejde med den lokale volleyballklub.
• At sikre banerne er stillet op som minimum i perioden 1. maj til skolesommerferien og igen fra skolestart til 20. september. Dette gælder, så længe samarbejdsaftalen løber.
• At de 6 udleverede bolde også er elevernes bolde. Det betyder, at skolen skal finde en ordning, så eleverne kan spille med boldene i frikvartererne.
• At deltage med jeres 3. og 5. klasser (eller de klassetrin, der er aftalt med klubben) i et fælles udendørs skolestævne med de andre skoler fra byen, som også er med i projektet. Dette gælder så længe samarbejdsaftalen løber. Stævnet vil ligge i perioden fra maj og til og med september. Skolestævnet vil altid ligger i cykel- eller gåafstand fra jeres egen skole.

Ud over dette, så kan den volleyballklub, I er tilknyttet, have en række andre forpligtelser. Eksempelvis deltagelse på et ½-times baneplejekursus eller et "Sådan bruger i nettene"-kursus.

Partnerskabsaftale mellem skolen-klubben og Dansk Volleyball Forbund
Skolen modtager partnerskabsaftalen af den lokale volleyballklub. Her beder vi jer som skole at bekræfte vores samarbejde. Partnerskabet betyder, at skolen/SFO'en, volleyballklubben og Dansk Volleyball Forbund i den aftalte samarbejdsperiode støtter og hjælper hinanden i udviklingen af Kids- og Teenvolley til gavn og glæde for børnene på skolen. I skal konkret sende en bekræftelse på mail på jeres deltagelse til Dansk Volleyball Forbund med angivelse af en kontaktperson fra klubben.

Kan en skolefritidsordning være en del af projektet?
Det er der bestemt ingen problemer I. Vi er rigtig glade for at samarbejde med andre parter end skolen.

Hvad hvis nettene går i stykker eller bliver stjålet?
Vi ved godt, at der er en risiko for det. Har I sat nettene op som aftalt, så vil I ikke blive holdt ansvarlig for at nettene bliver væk eller går i stykker. Hvis der mangler dele eller dele er gået i stykker, så skal I kontakte jeres lokale klub for at høre, om I kan få reservedele.

Udendørs volleyball-skolestævne – hvad skal jeg gøre som skole?
Som en del af projektet er I forpligtet til at deltage i den fælles event, der tilbydes. Klubben eller Dansk volleyball Forbund kontakter jer for at finde en dato for stævnet. Indbydelse fremsendes til jer på mail og tilmelding til stævnet foregår på forsiden af www.skolevolley.dk